Hjem

Informasjon om lærarsidene

På denne lærarsida finn du ei rekkje ressursar til planlegging og til bruk i undervisinga. Framlegg til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjere det lettare å planleggje. Digital bok som kan brukast på elektronisk tavle og kopioriginalar som du kan skrive ut gjer undervisinga meir variert. Lengst nede på sida kan du finne ressursane sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressursar
Planleggingsverktøy
Forlagsressursar
Elevressursar

Romfigurar

I dette kapittelet skal elevane kjenne igjen og beskrive enkle trekk ved tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kant og flate, og dei skal sortere og setje namn på desse figurane etter desse trekka. Elevane blir også kjende med volum. Dei skal vurdere kor mange esker store og små lastebilar kan frakte. Elevane skal også vurdere kva reiskap ein skal bruke til å frakte ting i forskjellige storleikar og vekt. Elevane får dessutan utfordringar i å tolke rommet, det vil seie romoppfatting. Dei skal blant anna vurdere frå kva for vinklar bilete er tekne. Dei skal bestemme kor mange klossar det er i ulike oppstillingar. Gjennomgangsfigurar i dette kapittelet er to kubar stabla på kvarandre, og ein pyramide. Kuben og pyramiden representerer to forskjellige tredimensjonale figurar. Klossane er stabla for å illustrere plassering i rommet.