Hjem
Oppgåver
Kapittel 1 - Tala 11—20
Kapittel 2 - Mangekantar og sirklar
Kapittel 3 - Tabellar og diagram
Kapittel 4 - Måling —lengd
Kapittel 5 - Tala 20—100

Tenkjeoppgåver

Du plukkar 12 eple og 16 pærer. Lag eit søylediagram.

3. Tabellar og diagram - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.