Hjem
Oppgåver
Kapittel 1 - Tala 11—20
Kapittel 2 - Mangekantar og sirklar
Kapittel 3 - Tabellar og diagram
Kapittel 4 - Måling —lengd
Kapittel 5 - Tala 20—100

Tenkjeoppgåver

Dra nokre oransje fisk i ramma, og dobbelt så mange gule.

3. Former og mønster - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.