Hjem

Informasjon om lærarsidene

På denne lærarsida finn du ei rekkje ressursar til planlegging og til bruk i undervisinga. Framlegg til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjere det lettare å planleggje. Digital bok som kan brukast på elektronisk tavle og kopioriginalar som du kan skrive ut gjer undervisinga meir variert. Lengst nede på sida kan du finne ressursane sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressursar
Planleggingsverktøy
Forlagsressursar
Elevressursar

Areal og omkrins

I dette kapittelet skal elevane arbeide med omkrins og areal. Til å begynne med i kapittelet bruker dei rutene (1 cm x 1 cm) i bakgrunnen av figurane som hjelp til å finne areal og omkrins, som dei kjenner frå 2. trinn. Etter kvart går vi over til at elevane skal bruke tala som står ved kvar figur. Dei kan ikkje lenger bruke oppteljing av ruter, men må for eksempel bruke multiplikasjon for å finne areal og addisjon for å finne omkrins. Elevane arbeider også med oppgåver der dei må ta mål sjølve før dei kan bestemme areal og omkrins. Til slutt i kapittelet blir dei kjende med kvadratmeter (1 m x 1 m) som måleining for areal. Gjennomgangsfigur for kapittelet er rektangelet og trekanten med rutenett (1 x 1 cm) i bakgrunnen.