Hjem
Oppgåver
Kapittel 1 - rekning med tala 0–100
Kapittel 2 - tala 0–1000
Kapittel 6 - mønster og symmetri

Tenkjeoppgåver

Kan du sette saman ein firkant og ein trekant? Kor mange kantar får figuren?

4. Geometri - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.