Hjem
Oppgåver
Kapittel 1 - rekning med tala 0–100
Kapittel 2 - tala 0–1000
Kapittel 6 - mønster og symmetri

Tenkjeoppgåver

Fargelegg 30 og trekk frå ein tredel.

5. Brøk - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.