Hjem
Oppgåver

Tenkjeoppgåver

Kan du finne ei kjegle?

10. Romfigurar - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.