Hjem
Oppgåver

Tenkjeoppgåver

Du kjøper 5 bussbillettar for 80 kr kvar med ein 500-lapp. Kor mykje får du att?

12. Deling - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.