Hjem
Oppgåver

Tenkjeoppgåver

Vis 217 kr på to måtar.

7. Rekning med tala 1-1000 - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.