Hjem
Oppgåver

Tenkjeoppgåver

Kan du lage eit mønster med 2 · 7 ruter?

8.Gonging - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.