Hjem
Oppgåver

Tenkjeoppgåver

Kor mykje er 4 20-kronar? Kor mange 10-arar gir same summen?

8.Gonging - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.