Hjem
Oppgåver

Tenkjeoppgåver

Lag ein figur som dekker 12 ruter.

9. Areal og omkrins - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.