Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Måleenheter

I dette kapittelet blir elevene kjent med måleenhetene for lengde, kilo og volum. Det mest sentrale i kapittelet er overgangen mellom måleenhetene. Elevene møter slike overganger gjennom bruk av tabell og praktiske oppgaver. Ved bruk av tabell kan de få en visuell oversikt over hvordan måleenhetene henger sammen, og se at måltallet øker eller minker med ti til nærmeste måleenhet. Gjennom praktiske oppgaver får elevene mer konkrete erfaringer av hvordan måleenhetene henger sammen. Ved bruk av meterstokk kan de erfare sammenhengen mellom meter og desimeter. Linjal kan de bruke for å se sammenhengen mellom millimeter og centimeter, og med desilitermål kan de undersøke sammenhengen mellom desiliter og liter. Gjennomgangsfigur er en linjal, en vekt og et desilitermål som skal illustrere måling av lengde, vekt og volum.