Hjem
Oppgåver
Kap. 1 - Rekning med tala 0 - 1000
Kap. 2 - Tal over 1000 og negative tal
Kap. 5 - Brøk og desimaltal
Kap. 6 - Mønster og symmetri

Tenkjeoppgåver

Vis 217 kr på to måtar.

1. Rekning med tala 1-1000 - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.