Hjem
Oppgåver
Kap. 1 - Rekning med tala 0 - 1000
Kap. 2 - Tal over 1000 og negative tal
Kap. 5 - Brøk og desimaltal
Kap. 6 - Mønster og symmetri

Tenkjeoppgåver

Lag ein symmetrisk figur. Kan du parallellforskyve den?

6. Mønster og symmetri - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.