Hjem

Tenkjeoppgåver

Bruk rutenett 20 x 20. Lag gongestykket 4 x 13 og finn svaret.

10. Gonging og deling

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.