Hjem

Tenkjeoppgåver

Lag ulike vinklar. Er vinklane spiss, stump eller rett?

11. Geometri

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.