Hjem

Tenkjeoppgåver

Lag ein likesida trekant, ein rettvikla trekant og ein likebeint trekant. Kor mange gradar er vinklane?

11. Geometri

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.