Hjem

Tenkjeoppgåver

Lag ein figur med areal 14 og omkrins 16.

11. Geometri

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.