Hjem

Tenkjeoppgåver

Lag to ulike figurar med areal 22 og to ulike figurar med omkrins 22.

11. Geometri

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.