Hjem

Tenkjeoppgåver

Utforsk romfigurane. Kva for nokre eigenskapar har dei ulike romfigurane?

11. Geometri

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.