Hjem

Tenkjeoppgåver

Vis reknestykke 37 + 45 i rutenettet. Bruk to ulike fargar.

12. Rekning

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.