Hjem

Tenkjeoppgåver

Når begge visarane står på elleve, kor mykje er klokka då?

7. Tid - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.