Hjem

Tenkjeoppgåver

Bruke det tomme rutenettet til å vise eit stabla søylediagram.

9. Statistikk og koordinatar

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.