Hjem

3D arena

Har kan de snakke om dei ulike romfigurane, prisme, kube, pyramide, sylinder og trekanta prisme. Bruk pilane til å dreie på figuren for å sjå det tredimensjonale ved figuren. Bruk dei matematiske omgrepa når de snakkar om figurane.