Hjem

Klossar

Etter kvart som ein dreg kuber, plater, stavar og terningar inn i ramma, blir dei summerte. Om ein ikkje vil ha denne funksjonaliteten, kan ein klikke på ”vis/skjul” og velje bort sum. Då kan ein leggje ulike mengder i ramma og samanlikne dei, utan at den totale summen blir vist. Du kan ved hjelp av ”vis/skjul” tilpasse ramma og velje subtraksjon eller andre funksjonar.
Denne arenaen er fin å bruke når de jobbar med mengdeomgrep, plassverdi og forståing av kva fleirsifra tal består av.