Hjem

Tallinje

Ein kan velje mellom tallinje frå 0 til 5 og opp til 1000. Når ein dreg pila bortetter tallinja, vil reknestykket endre seg. Når pila peikar mot høgre er det addisjon, og når ho peikar mot venstre er det subtraksjon. Talet over pila viser differansen: kor langt det er mellom tala. Vi bruker tallinja til å visualisere kor tala står i forhold til kvarandre, og til å vise korleis vi reknar med addisjon og subtraksjon. Ein kan også vise gonging og deling som gjenteken addisjon/subtraksjon.