Hjem

Ti-rutenett

Ti-rutenettet blir eleven kjend med allereie i Grunnbok 1. Ein kan velje mellom eit eller to rutenett. Ti-rutenettet blir først brukt til å visualisere tala frå 0 til 20. Det er også ei god støtte for eleven når han skal lære addisjon og subtraksjon. Vi fyller opp rutenettet frå øverste venstre rute og mot høgre.