Hjem

Talvekt

Dra talkulene opp på vektskåla. Ein kan velje mellom å bruke tala 1–5 eller 1–10. Og ein kan bruke vekta til å samanlikne tal og delmengder.
Under tala 11 til 20 i Grunnbok 1 skal elevane lage delmengder for å byggje opp tala. På side 79 skal ein dele opp talet 12 i delmengder. Med talvekta kan ein vise at både 3 + 3 + 3 + 3 og 4 + 4 + 4 blir 12.